Asistencia

Asistencia, poistné udalosti, servisy, poškodenia

S nami ste na cestách v bezpečí vždy. 

Pokiaľ si neviete rady komu pri nehode či závade zavolať alebo ako pri poškodení vozidla postupovať, v tomto článku sa dozviete tie najdôležitejšie informácie.

1. Asistencia výrobcu, závada na vozidla

Ak máte na vozidle, ktoré je ešte v záruke, závadu, je nevyhnutné navštíviť respektíve kontaktovať výhradne autorizovaný servis výrobcu automobilu. Pokiaľ vozidlo nie je pojazdné, je potrebné kontaktovať konkrétnu asistenčnú službu výrobcu automobilu. Podľa značky automobilu, ktorý si prenajímate je potrebné vyhľadať asistenčnú službu výrobcu priamo na ich webe. 

2. Nehody, poškodenia a hlásenie poistných udalostí

    V prípade nehody či vzniku poškodenia na prenajatom vozidle je nevyhnutné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi aj poisťovni v zmysle platného poistenia na vozidle.

    a) Pokiaľ nie ste vinníkom nehody je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z havarijnej poistky, zatiaľ čo vinník je povinný nahlásiť poistnú udalosť z povinného zmluvné poistenia.

    b) Pokiaľ ste vinníkom nehody je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z oboch poistení vo vlastnej réžii. 

    c)  Pokiaľ je vinník neznámy je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z havarijnej poistky.

    V  prípadoch a) a b) je potrebné so zúčastnenou stranou plnohodnotne vypísať a obojstranne podpísať nehodový protokol, ktorý je nevyhnutné priložiť k nahláseniu poistnej udalosti. Okrem poisťovne je nevyhnutné nahlásiť každú závadu, poškodenie či poistnú udalosť bezodkladne prenajímateľovi a zaslať fotografie, nehodový protokol a všetky náležitosti na email fleet@paylesscar.sk.

    Poistnú udalosť môžete nahlásiť viacerými spôsobmi:

    a) Cez webovú stránku poisťovne na nasledujúcich odkazoch:

         i) Allianz online hlásenie poistnej udalosti

         ii) Allianz online hlásenie poistnej udalosti - havarijne poistenie

         iii) Allianz online hlásenie poistnej udalosti - povinné zmluvné poistenie

    b) Telefonicky na čísle 0800 122 222, voľba č. 2. Vyplnený nehodový  protokol je potrebné následne poslať na doklady@allianz.sk.

    c) alebo osobne na ktorejkoľvek z pobočiek poisťovne Allianz.

    V prípade, že Vaše vozidlo nie je pojazdné z dôvodu poškodenia počas poistnej udalosti, kontaktujte výhradne asistenčnú službu Allianz Assistance. Oprava vozidla je možná výhradne v zmluvných servisných strediskách spoločnosti PAYLESS CAR, ktoré môžete nájsť v sekcii servisná sieť.

3. Odstránenie škôd pred odovzdaním vozidla prenajímateľovi

    Nájomca je povinný odstrániť všetky poškodenia počas prenájmu, respektíve pred odovzdaním vozidla Prenajímateľovi. V opačnom prípade Vám tak hrozia sankcie v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku, respektíve cenníka poplatkov, ktorý môžete nájsť v sekcii dokumenty. Vozidlo je potrebné odovzdať bez akýchkoľvek poškodení nad rámec tolerancie v zmysle preberacieho protokolu, s výnimkou bežného opotrebenia vozidla. Všetky poškodenia, ktoré nie sú v tolerancii v zmysle preberacieho protokolu, Vám budú účtované na základe cenníka spomínaného vyššie.

4. Garančná servisná prehliadka vozidla

    Počas prenájmu je rovnako Vašou povinnosťou zúčastniť sa garančnej servisnej prehliadky vozidla danej výrobcom vozidla riadne a včas. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti Vám hrozia vysoké sankcie v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku, respektíve cenníka. 

    Povinnú servisnú prehliadku vozidla môžete absolvovať výhradne v týchto servisných strediskách:

    1. Vozidlá značky Peugeot - FINAL CD Peugeot.

    2. Vozidlá Škoda Superb - Autorizovaný servis Škoda Auto.

    3. Vozidlá jazdiace v Bratislave a okolí (okrem vyššie spomenutých) - SPIRIT CAR s.r.o.

    4. Vozidlá jazdiace v zvyšnom území Slovenskej republiky (okrem vyššie spomenutých) - Best Drive.

V prípade akýchkoľvek nejasností pred, počas, či po prenájme neváhajte kontaktovať naše call centrum na tel. č. 02 2086 2620 alebo na info@paylesscar.sk.